สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (การประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (การประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP)

https://www.youtube.com/watch?v=jv27P61MAaM&feature=youtu.be

(Visited 1 times, 1 visits today)