9 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายเฉลิม เสกสุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร จัดทำแผนชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน

(Visited 1 times, 1 visits today)