7 เม.ย. 2559 ติดตาม สนับสนุน พร้อมให้คำแนะนำ การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด

<>7 เม.ย. 2559 เวลา 10.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศฯ ติดตาม สนับสนุน พร้อมให้คำแนะนำ การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี / เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอภาชี และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ
7 Apr 2016 at 10.30 am. Ms. Pranee Parunggule Ayutthaya chief of community development information center together Community Development Specialist Team follow up support recommend operation The village development for development quality of life Banpub Moo 6 Tambol Donyanang Phachi District Ayutthaya.

(Visited 1 times, 1 visits today)