5 มิ.ย. 2559 หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง นำยางรถยนต์เก่า ที่ไม่ใช้แล้ว มาดัดแปลง

<>5 มิ.ย. 2559 หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง นำยางรถยนต์เก่า ที่ไม่ใช้แล้ว มาดัดแปลง เป็นกระถางใส่ต้นไม้ไว้ใช้ในครัวเรือนและชุมชน ณ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 June 2016 The village development for development quality of life Banpub Moo 6 Tambol Donyanang have old tyre / Unused for Recycling is to Potted Tree at Moo 6 Tambol Donyanang Phachi District Ayutthaya.

(Visited 1 times, 1 visits today)