20 ก.ย. 2559 ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 46 คน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนและหมู่บ้านสารส

<>20 ก.ย. 2559 ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 46 คน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนและหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 Sep 2016 welcomed Visit faculty from Nakhon Si Thammarat Provincial Administration Organization (PAO) Nakhon Si Thammarat. At Banphub Moo 6 Tambol Danyanang Phachi District Ayutthaya. By Phachi Community Development District Office and Community leaders welcomed.

(Visited 1 times, 1 visits today)