15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน ร่วมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ที่ 5 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)