เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
19 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติพบปะผู้นำชุมชน และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีนางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายประจัญ  จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา,หัวหน้าส่วนราชการ, กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ณ บ้านต้นสะตือสามต้น หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)