รายงานยอดจำหน่ายงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 6

20 สิงหาคม 2560 รายงานยอดจำหน่ายงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 6  มีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 41 บูธ 44 ราย

12 สิงหาคม 2560 = 633,100 บาท

13 สิงหาคม 2560 = 901,800 บาท

14 สิงหาคม 2560 = 693,300 บาท

15 สิงหาคม 2560 = 2,158,000 บาท

16 สิงหาคม 2560 = 509,550 บาท

17 สิงหาคม 2560 = 566,000 บาท

18 สิงหาคม 2560 = 783,400 บาท

19 สิงหาคม 2560 = 1,348,990 บาท

20 สิงหาคม 2560 = 1,711,200 บาท

รวม 9,305,340  บาท

🌟ยอดจำหน่ายสูงสุด กลุ่มทอผ้ายกอยุธยา อ.วังน้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)