คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

(23/01/2563)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

(23/01/2563)