กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน

(22/09/2560)

14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคดียักยอกเงินกองทุนฯ ของตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร ที่สถานีตำรวจภูธรบางไทร

(14/06/2560)

26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2560 นำโดยนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา ประธานคณะอนุฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 22 โครงการ ณ ห้องประชุมบ้านแพน 2 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(26/05/2560)

23 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ น.ส.วรัญญา เปี่ยมลาภโชติกุล นว.พช.ชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลบางปะอิน เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประชามสัมพันธ์การเพิ่มจำนวนสมาชิกและติดตามหนี้ค้างชำระ

(23/05/2560)

23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ประชุมพิจารณา กลั่นกรองโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 25 โครงการ รวมถึงติดตามการดำเนินงานกองทุนฯในระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(23/05/2560)