ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness)” ในระดับจังหวัด