ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเวทีอบรมโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ณ หมู่ที่ 5 บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา