ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ธ.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำโดยนายกิจจา ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานฯพร้อมเจ้าหน้าที่ออกจัดเวทีการดำเนินงานตามนโยบายท่าน ดร. สุจินจินต์ ไชย

15 ธ.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางปริยานุช สาริกา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและนางสาววิมลมณี รื่นญาติ นวช.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะดูงานหน่วยงานภาครัฐ

15 ธ.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ” รุ่นที่ 2

14 ธ.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการตัดสินและมอบรางวัล การประกวดการทำ “น้ำพริกกะปิ” ในงาน OTOP ภูมิภาค “ดั้งเดิมของไทย กินใช้ทั่วทุกภาค จากท้องถิ่นสู่สากล”

14 ธ.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนา นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงการแนวทางดำเนินงานบร