สอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
25 มีนาคม 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 คน โดยมีนายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการสัมภาษณ์ฯ ซึ่งในการสัมภาษณ์ฯ​ ได้จัดที่นั่งห่างกัน​ 1​ เมตร​ สวมหน้ากากอนามัย​, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)