การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
นายกิจจา​ ทองแดง​ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ มอบ​ นายถวิล​ ยี่สุ้นแสง​ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน​ ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)