ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. “ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562”

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)