วันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. “วันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

นางสาวนุชนาถ​ ประทีปธีรานันต์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นให้กับสตรีฯ จำนวน 30 ท่าน และมีนางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทสตรีไทยกับการพัฒนาชุมชน”

โดยมี นางพรทิพย์  ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน

ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)