ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. “ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล”

นางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)