ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. “ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562”

นางสาวสุวรรณ​า​ ตรีสิทธิเดช​ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ มอบหมายนายทินกร  บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV. พช.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)