โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. “โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด”

นายชัยวัฒน์​ แสงศรี​ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ ให้เกียรติพบปะ​ เยี่ยมเยียน​ ผู้ผลิต​ ผู้ประกอบการโอทอป​ ในโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) ทั้งนี้​ ท่านผู้ตรวจฯ​ ได้ติดตาม​ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จำหน่าย​ OTOP​ Outlet และศูนย์บรรจุภัณฑ์กลาง​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ อีกด้วย

โดยมีนายถวิล​ ยี่สุ้นแสง​ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ และผู้ผลิต​ ผู้ประกอบการร่วมให้การต้อนรับ

ณ ศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)