โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. “โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด”

นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)

โดยมีนางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน​ และนายอำเภอมหาราช, หัวหน้าส่วนราชการ, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ และผู้ผลิต​ ผู้ประกอบการร่วมพิธีเปิดงาน

ณ ศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)