ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2562

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. “ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ​ ปี​ 2562”

นางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมหัวหน้ากลุ่ม​ ฝ่าย​ นักวิชาการ​ เพื่อวางแผนดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ​​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)