สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. “สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

นายชัยวัฒน์​ แสงศรี​ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ ให้เกียรติประชุม เพื่อสนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีนางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ซึ่งในการนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดฯ ได้มอบของขวัญเพื่ออวยพรท่านผู้ตรวจ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี 2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)