วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
12 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ในการนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดฯ ได้มอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมในงานอีกด้วย

โดยมี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)