250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

@พระนครศรีอยุธยา@ อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

นายชัยวัฒน์  แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรี สู่อยุธยา”

ณ ท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สุทธิมาศ  ใบบัวทอง นว.พช.ชำนาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)