เตรียมความพร้อมจัดงานสภากาแฟ

@พระนครศรีอยุธยา@ อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
11 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. “เตรียมความพร้อมจัดงานสภากาแฟ”

นายชัยวัฒน์  แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการร่วมพบปะหารือระหว่างส่วนราชการ “สภากาแฟ”

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สุทธิมาศ  ใบบัวทอง นว.พช.ชำนาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)