คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางนา หมู่ 5 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช

@พระนครศรีอยุธยา@ อยุธยาเมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยว​ น่าอยู่​ น่าลงทุน
22​ มิถุนายน​ 2561​ เวลา​ 13.30 น. “คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางนา หมู่ 5 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช”

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายชัยวัฒน์​  แสงศรี​ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” บ้านบางนา หมู่ที่​ 5 ตำบลบางนา (คัดเลือก รอบ 2)

โดยมีนางสาวโสภา  กองเนตร ปลัดอำเภอมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช หน่วยงานภาคีและผู้นำ กลุ่มองค์กรในชุมชนร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

ณ​ บ้านบางนา หมู่​ 5 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว สุทธิมาศ​ ใบบัวทอง​ นว.พช.ชำนาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)