คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทับน้ำ หมู่ 4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน

@พระนครศรีอยุธยา@ อยุธยาเมืองมรดกโลก​ เป็นแหล่งเรียนรู้​ น่าเที่ยว​ น่าอยู่​ น่าลงทุน
22​ มิถุนายน​ 2561​ เวลา​ 09.30 น. “คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทับน้ำ หมู่ 4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน”

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายชัยวัฒน์​  แสงศรี​ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” บ้านทับน้ำ หมู่ที่​ 4 ตำบลทับน้ำ (คัดเลือก รอบ 2)

โดยมีนายเดชาธร  เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน หน่วยงานภาคีและผู้นำ กลุ่มองค์กรในชุมชนร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

ณ​ บ้านทับน้ำ หมู่​ 4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว สุทธิมาศ​ ใบบัวทอง​ นว.พช.ชำนาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)