โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายกิจจา  ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ จำนวน 48 คน, พัฒนาการอำเภอ จำนวน 16 คน, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 32 คน, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 17 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 3 คน รวม 116 คน ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)