บรรยายในหัวข้อทิศทางและแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2561

6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายปรีชา  กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อทิศทางและแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ จำนวน 48 คน, พัฒนาการอำเภอ จำนวน 16 คน, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 32 คน, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 17 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 3 คน รวม 116 คน ซึ่งในโครงการฯ ได้เรียนเชิญนายจรินทร์  ตันชัชวาล อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสัมมนาเรื่อง กฎหมายกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอีกด้วย ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)