พี่น้องจิตอาสาดอกไม้จันทน์..จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเคลื่อนย้ายดอกไม้จันทน์ จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

11 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดฯ …พี่น้องจิตอาสาดอกไม้จันทน์..จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเคลื่อนย้ายดอกไม้จันทน์ จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ….ขอขอบคุณ จิตอาสา ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อในวันนี้ครับ …

(Visited 1 times, 1 visits today)