จัดงานเลี้ยงส่ง น.ส.รัชรินทร์ เบ้าพรหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติงานที่ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

11 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. พี่น้อง ชาว พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเลี้ยงส่ง น.ส.รัชรินทร์ เบ้าพรหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติงานที่ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ร้านอาหารระเบียงวิว แยกกำนันดิเรก

(Visited 1 times, 1 visits today)