เข้าร่วมพิธีเปิด OTOP PRESTIGE จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า ณ seacon square

20 เมษายน 2560 เวลา 15.00น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายกิจจา ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางมะลิ ชมเมือง ประธานเครือข่ายโอทอป เข้าร่วมพิธีเปิด OTOP PRESTIGE จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า ณ seacon square โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวช อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)