ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึก จากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

20 เมษายน 2560 นางสาวปราณี  ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดฯ มอบหมายให้นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกรพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึก จากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)